Elezioni
 

2

0

1

6

2

0

1

5

2

0

1

4

2

0

1

3

2

0

1

2

2

0

1

1

2

0

1

0

2

0

0

9

2

0

0

8

2

0

0

7

2

0

0

6

2

0

0

5

2

0

0

4

2

0

0

3

2

0

0

2

2

0

0

1

2

0

0

0

1

9

9

9

1

9

9

8

1

9

9

7

 

1

9

9

6

 

1

9

9

5

1

9

9

4

Comunali         voto_5       voto_5         voto_5         voto_5       voto_5
Provinciali               voto_5         voto_5         voto_5       voto_5  
Regionali   voto_5         voto_5         voto_5         voto_5         voto_5  
Camera Uninom.                               voto_5         voto_5     
Camera Proporz.                 voto_5   voto_5          voto_5         voto_5     
Senato       voto_5         voto_5   voto_5         voto_5         voto_5    
Europee     voto_5 voto_5       voto_5         voto_5         voto_5         voto_5
Referendum voto_5         voto_5         voto_5 voto_5   voto_5   voto_5